عنوان
آسیب پذیری در دو محصول Cisco Unified Communications Management
تاریخ
92/04/23
سطح خطر
 
شرح    
 
یک مورد آسیب پذیری در دو محصول Cisco Unified Communications Management گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و باعث حملات XSS شود.

 نسخه های آسیب‌پذیر‌:

Cisco Unified Operations Manager (CUOM) 8.x
Cisco Unified Service Monitor (CUSM) 8.x

شماره CVE :